donderdag 2 februari 2023

Kinderboeken

Hieronder vind je een opsomming van kinderboeken.
Couscous en kniekousen
Martine F. Delfos
ISBN 9789085605690
Couscous en kniekousen

Mama Medina is lief en ze kan heerlijk couscous maken. Maar Mama Medina kan geen klok kijken. En ze kan ook niet goed lezen. En ze kan ook niet rekenen. Als ze samen een cadeautje gaan kopen dan weet Mama Medina niet hoe ze moet betalen. Dan moet Diana haar helpen. Dan zegt mama tegen de kassajuffrouw: 'Ik ben niet gewend met die euro's.' Eerst dacht Diana dat het waar was, maar ze kan ook niet de optelsommen maken die Diana op school krijgt. Heel makkelijke sommen.

Diana woont in een pleeggezin omdat Mama Medina, haar buikmama, niet goed voor haar kan zorgen. Het liefst zou ze een gewone mama hebben, maar ze vindt Mama Medina wel heel erg lief.

Couscous en kniekousen is een therapeutisch kinderboek. Het verhaal is bedoeld om kinderen te helpen die opgroeien met een ouder die verstandelijk beperkt is. Maar ook om de mensen om het kind heen te helpen het kind te begrijpen.
Een ouder met een verstandelijke beperking is voor kinderen vaak onbegrijpelijk en soms heel pijnlijk. Ouders en kinderen schamen zich hier soms voor. Dat is niet terecht, het komt door wat de maatschappij allemaal van ons verwacht. Sommige mensen kunnen daar niet aan voldoen. Het is aan de maatschappij om daar rekening mee te houden en aan de mensen zelf om er goed mee om te leren gaan.


Fladdertje Koekoek en de vreemde broedvogels
R.A. Kerseboom
ISBN 9789031362738
Fladdertje Koekoek en de vreemde broedvogels

Fladdertje Koekoek woont in een nest met andere vogels, maar niet met haar eigen ouders. Fladdertjes ouders hadden geprobeerd een eigen nest te maken en hun eigen eieren uit te broeden. Er zijn maar heel weinig koekoeken die dat kunnen. Fladdertjes ouders lukte het niet, hoe graag ze het ook wilden. Daarom woont ze ergens anders, in een steviger nest. Het verhaal van Fladdertje Koekoek helpt kinderen die om een of andere reden niet bij hun biologische ouders kunnen wonen, om te gaan met hun gevoelens. Kinderen in dergelijke moeilijke omstandigheden ervaren uit het verhaal erkenning van hun gevoelens en gedachten. Fladdertje Koekoek en haar vriend uilskuiken Takkeling bieden steun en troost met een boodschap van vriendschap en liefde.

Fladdertje Koekoek is geschreven voor kinderen in de basisschool leeftijd en is een boek om voor te lezen of om samen te lezen. Het verhaal is bedoeld voor pleeg- en adoptief kinderen, of kinderen die in een tehuis wonen. Ook kinderen die in een incompleet gezin wonen zal het verhaal aanspreken. Bovendien is het boek goed te gebruiken door pleegouders en hulpverleners die werken met deze gezinnen.


Hier woon ik
Samenleesboek over pleegzorg
Nieske Selles – ten Brinke
ISBN 9789033833342
 Hier woon ik

'Hier woon ik' is een boek over pleegzorg. Het richt zich op kinderen vanaf 7 jaar en is bedoeld om samen te lezen met een ouder of opvoeder. In het boek zijn vijf verhalen opgetekend over verschillende pleegkinderen, elk in een andere situatie. Er zijn pleegkinderen die al van jongs af aan in een pleeggezin wonen, er zijn er die slechts kortdurend pleegzorg nodig hebben. Sommige kinderen hebben al in veel gezinnen gewoond, anderen wonen in een gezinshuis.
Naast het verhaal zijn er doorpraatvragen en biedt het boek extra informatie over professionals in pleegzorg. Doordat dit boek de breedte van de pleegzorg in beeld brengt is er veel herkenning in de verhalen voor bijna alle pleegkinderen. Het boek biedt hierdoor veel handvatten om met (pleeg)kinderen in gesprek te gaan over pleegzorg in het algemeen, maar zeker ook over hun eigen situatie. Een aanrader voor pleeggezinnen maar ook zeker geschikt voor scholen en bibliotheken als documentatie voor spreekbeurten en werkstukken over pleegzorg.

Nieske Selles-ten Brinke is moeder van vijf (pleeg)kinderen. Ze woont in Ermelo en heeft jarenlang gewerkt in het basisonderwijs. Eerder verscheen van haar hand het boek 'Je hoeft niet te kiezen', een prentenpraatboek over wonen in een pleeggezin voor kinderen vanaf 3 jaar.

In Nederland zijn er ruim 17.000 pleegkinderen. Op elke school en bij elke club en in veel kerken zijn er kinderen die te maken hebben met pleegzorg. Het is belangrijk om met kinderen hierover in gesprek te kunnen gaan. Kinderen zijn nieuwsgierig en vragen veel, maar niet voor elk pleegkind is het fijn om te vertellen over de thuissituatie.
'Hier woon ik' wil daarin tegemoet komen. Het boek bevat vijf verhalen over heel verschillende pleegkinderen. Dat biedt herkenning en laat de kinderen ervaren: ik ben niet de enige

Wil je dit boek lenen? Benader dan de eigenaar via de mail!


Kim woont eigenlijk liever thuis
Hijltje Vink - illustrator Diny van de Lustgraaf
ISBN 9789033616990
 Kim Woont Eigenlijk Liever Thuis

Jop woont in een heel leuk huis samen met zijn mammela en pipa. Voor school schrijft hij een opstel over zijn poes die niet zijn poes is. De poes is eigenlijk van mevrouw Jansen, maar omdat Jop de poes ook leuk vindt, is de poes nu van hen allebei. In het huis van Jop staat een kamer leeg, maar niet voor lang. In deze kamer komt Kim (5) wonen. Haar ouders hebben problemen en voor Kim is het beter dat ze een tijdje ergens anders gaat wonen.
Kim vindt dit erg moeilijk. Het is fijn bij Jop, maar ze mist haar eigen vader en moeder. Als Jop zijn opstel voorleest aan Kim, gaat het wat beter met haar.

In dit boek wordt op een ontroerende en voor kinderen begrijpelijke manier uitgelegd hoe het gaat als je in een pleeggezin moet worden opgenomen.
Vierkant prentenboek met op elke bladzijde een grappige illustratie in kleur die de gevoelens van de personages zeer verduidelijkt. De schrijfster en haar echtgenoot zijn zelf pleegouders van zes kinderen.
Vanaf ca. 4 - 5 jaar.

Wil je dit boek lenen? Benader dan de eigenaar via de mail!


Lappiedot ziet alles
Koos Meinderts
ISBN 9789027686817
 Lappiedot ziet alles

Ik heb maar één oog, maar ik zie alles. Knap hè? Vind ik zelf ook. Lisa zegt dat ik een prinses ben. Prinses Lappiedot de Eerste. En dat mijn vader Koning Eenoog is. Ik woon niet bij mijn vader in het paleis. Dat lijkt raar. Maar dat is het niet. Lisa woont ook niet bij haar vader en moeder.
Lappiedot is de knuffel van Lisa. Lisa is zes en ze woont in een pleeggezin. Lisa heeft Lappiedot beloofd dat ze haar nooit zal weggooien, ook niet als ze groot is. Lappiedot en Lisa horen bij elkaar!


Patja de gevlekte panda
Martine F. Delfos
ISBN 9789085605881
Patja de gevlekte panda

In het land waar Patja woonde was niet genoeg eten meer. Haar vader en moeder besloten toen dat het voor Patja beter was op te groeien in een land waar wel eten was. Zo kwam Patja bij andere ouders.
Eerst ging alles heel goed, maar Patja begon verschrikkelijk te piekeren. Zo erg dat ze allemaal rare dingen ging doen en denken. Ze dacht dat niemand haar aardig vond, omdat zij een vlek op haar voorhoofd had. Ze vond echt niets meer leuk en zat het liefst alleen bij de beek.

Patja de gevlekte panda is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar. Het is bedoeld voor kinderen die te maken hebben met pleeggezinplaatsing of adoptie. Het boek bevat twee tekstversies: één voor meisjes en één voor jongens.

Patja de gevlekte panda maakt deel uit van een serie therapeutische verhalen voor kinderen. Voor de eerste vier delen ontving Martine Delfos de Wilhelminaprijs.
In de derde druk zijn per pagina tekstblokjes toegevoegd met informatie voor ouders en hulpverleners.