donderdag 29 oktober 2020

21-05-2019

Tijdens de thema-avond op 21 mei in Lichtenvoorde wordt een interactieve workshop gehouden middels het Vlaggensysteem waarmee seksueel gedrag adequaat beoordeeld kan worden, bespreekbaar kan worden gemaakt en ons leert gepast te reageren, waardoor grensoverschrijdend gedrag teruggedrongen en zelfs voorkomen kan worden.

Tijdens de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar kunnen we verschillende dilemma’s tegenkomen. Kinderen met een rugzak vol ervaringen van een ander thuis kunnen ons voor nog meer verrassingen zetten. Want wat zij elders geleerd of gezien hebben hoeft niet aan onze maatstaven te voldoen. Maar komen onze ideeën overeen met dat wat over het algemeen als ‘goed’ gezien wordt, of zijn we preutser dan we denken?

Het vlaggensysteem, dat is ontwikkeld door Sensoa en Movisie, kan handvatten aanreiken om antwoord te geven op de vraag wanneer iets normaal of gezond seksueel gedrag is. En mocht het grensoverschrijdend gedrag zijn, hoe kunnen we daar het best op reageren? Maar ook: waar moeten we naar kijken of rekening mee houden en hoe gaan we het gesprek rondom seksualiteit (op pedagogische wijze) aan?

De workshop wordt verzorgd door Macy Buiting, Roos Geurts en Anneke Spanjer, drie jonge sociaal pedagogische hulpverleners.

Thema-avond ’Het vlaggensysteem; beoordeling van seksueel gedrag’
21 mei 2019
van 20.00 - 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
Lichtenvoorde (adres volgt na opgave)

Nieuws

  • oktober 2020
  • 22-09-2020
  • 25-02-2020
  • 24-09-2019

Helaas kan de geplande thema-avond van 18 november 2020 niet doorgaan. De laatste corona-maatregelen die door de regering zijn afgekondigd zorgen ervoor dat wij kiezen voor veiligheid, duidelijkheid en zekerheid.

Read More

Om het werk als pleegouder te kunnen doen, is vitaal zijn én blijven een must. Maar geen vanzelfsprekendheid. Bovendien voer je als ouder de regie in een complex krachtenveld waar jijzelf, je partner, je eigen kinderen, de opgenomen kinderen en betrokken instanties deel van uitmaken.
Onder leiding van Cathy Ververda

Read More

Wanneer kinderen de Social Media gaan ontdekken is dat voor velen een hele fijne ontdekkingstocht, maar de risico’s worden nogal eens over het hoofd gezien. De wereld ligt voor je open en je kunt in contact komen met letterlijk alles en iedereen. Voor pleegkinderen kan het omgaan met Social Media

Read More

Op de thema-avond van 24 september wordt het onderwerp 'vergoedingen en geldzaken' behandeld. In de wet staat geregeld dat pleegouders een pleegzorgvergoeding ontvangen, maar soms worden er extra kosten gemaakt. Moet je deze dan zelf dragen, of zijn er mogelijkheden om de pleegouders te ondersteunen?

De pleegvergoeding is bedoeld voor

Read More