donderdag 2 februari 2023

Gebeurtenissen in 2014

28-11-2014
Deze middag hebben Jan, Adèle, Elizabeth en Marten Jan een gesprek gehad met staatsecretaris van Rijn. Naast de staatsecretaris waren ook een beleidsmedewerker en de voorlichter jeugdzorg aanwezig. Alle vier hebben zij een heel goed gevoel aan dit gesprek overgehouden. Er werd goed geluisterd naar ons verhaal en er werden veel informatieve vragen gesteld. We hebben een goed beeld kunnen schetsen van wat pleegzorg inhoudt en wat het betekent om pleegouder te zijn. We hebben onze zorgen geuit over de gevolgen van de transities met name als het gaat om de begeleiding en ondersteuning. Omdat er soms onverwachte dingen gebeuren en je zo nu en dan tegen onverwachte en gecompliceerde vragen aanloopt is de begeleiding en ondersteuning erg belangrijk. Maar ook als klankbord en vraagbaak hebben we als pleegouders de pleegzorgwerkers hard nodig. Continuïteit en vertrouwdheid met je pleeggezinbegeleider is erg belangrijk. We hebben de werkdruk en het vele papierwerk waar de begeleiding mee wordt geconfronteerd besproken.
Daarnaast hebben we aangekaart dat we verwachten dat er in de toekomst meer kinderen met een complexe problematiek naar pleeggezinnen zal gaan. We vinden het belangrijk dat daar aandacht voor is en ook faciliteiten voor komen. We hebben gewezen op het belang van een kleinschalige setting (lees pleeggezin) voor een kind.
We hebben het ook over de voortzetting van zorg na 18 jaar gehad indien dit nodig is.

Van Rijn en de beide ambtenaren waren erg onder de indruk van ons verhaal en hebben toegezegd een aantal zaken mee te nemen en zeker een vinger aan de pols te houden. Er is van de kant van de staatsecretaris aan ons gevraag of we wat meer inzicht kunnen geven in de papierenrompslomp van de pleegzorgwerkers en de pleeggezinnen. Daarnaast is hij ook erg geïnteresseerd in de dagboekverslagen die gemaakt zijn en de vragen die door het platform zijn gesteld. Er is afgesproken dat er contact houden. De ambtenaar kunnen we altijd bellen als dat nodig is.

14-11-2014
12 pleegouders zijn aanwezig in het kantoor van Lindenhout in Groenlo om het bezoek aan de staatsecretaris voor te bespreken. Gezamenlijk worden de ‘vragen voor de staatsecretaris’ opgesteld. Daarnaast komen de volgende punten aan bod:

 • De deadline van 1 november voor het tekenen van de contracten met de zorgaanbieders is inmiddels weer verschoven naar 1 december
 • Het PPA zal alleen namens pleegouders spreken en nooit namens een pleegzorgorganisatie als Lindenhout
 • Jan Jeursen bespreekt de Richtlijnen van het PPA zoals opgesteld zijn op 12 november 2014, zie bijlage
 • Er is besloten het PPA alleen voor pleegouders open te stellen
 • Eén van de doelstellingen van het PPA is het bundelen van de krachten van pleegouders. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door bijvoorbeeld een Buddyproject (ervaren pleegouders helpen beginnende pleegouders met alle mogelijke problemen)
 • In de afgelopen week is er een mail gekomen van een coördinator van het zorgnetwerk van de gemeentes Winterswijk, Aalten en Oost Gelre waarin wordt gevraagd naar de mogelijkheid om pleegouders met elkaar in contact te brengen. Wij hebben contact met hen opgenomen om te laten weten dat het PPA al met iets dergelijks bezig is. Deze mevrouw was het eens met Jan Jeursen dat het wiel natuurlijk niet tweemaal hoeft te worden uitgevonden en zij willen onze activiteiten van harte ondersteunen
 • De PR-groep is bezig met het ontwikkelen van een logo dat gebruikt kan worden door het PPA

27-10-2014
RTL Late Night staat in het licht van Stichting ‘het vergeten kind’ en in het tweede deel van de avond zouden de aankomende transitie en de zorgen hierom worden besproken. Jan en Adele zaten bij Humberto Tan aan tafel samen met o.a. staatsecretaris van Rijn. Helaas werd het gesprek niet wat er van verwacht was, maar daarna gebeurde er iets veel waardevollers: Jan, Adele, Marten Jan en Elizabeth werden uitgenodigd om bij de staatsecretaris op gesprek te komen. Dit gaat 28 november plaatsvinden.

10-10-2014
De eerste bijeenkomst van pleegouders uit de Achterhoek is een feit. In totaal komen 16 pleegouders in de woning van de fam. Jeursen bij elkaar. De zorgen inzake de aanstaande transitie worden met elkaar besproken.

 • De 8 Achterhoekse gemeentes hebben nog geen contacten met pleegzorginstellingen afgesloten
 • Op termijn kunnen verschillende instellingen inschrijven op pleegzorg en kan het zijn dat wij en onze pleegkinderen elk jaar onder een andere instelling vallen en dus met andere pleegzorgwerkers te maken krijgen, dit komt niemand ten goede
 • Bij Lindenhout gaat een reorganisatie plaatsvinden die naar alle waarschijnlijkheid 120 medewerkers betreft
 • Pleegzorgwerkers gaan weer de taken van de ambulante medewerkers overnemen, hierdoor krijgen zij ook extra taken zoals ouderbegeleiding en onderzoeken voor thuisplaatsing. Is er dan nog voldoende ruimte voor het begeleiden van de pleegkinderen en de -gezinnen?
 • Er is bij veel gemeentes nog niet bepaald hoe de wijk/buurtteams georganiseerd gaan worden Concrete plannen
 • Jan Jeursen en Marten Jan Kooistra zijn degene die, namens deze groep, in gesprek willen proberen te komen met de verantwoordelijke wethouders van Doetinchem en Berkelland
 • Er wordt een groep gevormd om contacten te leggen met andere pleegouders. De pleegzorgwerkers in de Achterhoek worden benaderd met de vraag of zij hun pleeggezinnen toestemming willen vragen om de telefoonnummers vrij te geven
 • Tanja heeft een week lang een dagboekje bijgehouden over haar leven als pleegmoeder. De insteek hiervan is dat we de gemeentes een kijkje kunnen geven in het leven van een pleegouder. Eén verhaal is echter niet leidend; een aantal andere pleegouders wil ook hun leven een week lang beschrijven

In de tweede helft van 2014 merkten een aantal pleegouders steeds vaker dat er problemen begonnen te ontstaan rondom de hulpverlening van de pleeggezinnen. Bezuiniging na bezuiniging werd aangekondigd en vele mensen kregen hun ontslag. Als gevolg daarvan werden de pleegzorgwerkers steeds zwaarder belast en was er minder tijd om door te brengen bij de pleeggezinnen. Met de transitie van 1 januari 2015 voor de deur groeiden de zorgen en hebben deze pleegouders via hun pleegzorgorganisatie Lindenhout een oproep gedaan aan alle pleegouders in de Achterhoek. Zij hebben hen gevraagd samen na te denken over de problemen die men (aan) ziet (komen) en de eventuele oplossingen hiervoor.