donderdag 2 februari 2023

Gebeurtenissen in 2015

14-12-2015
Tijdens de evaluatie van het PPA komen diverse onderwerpen aan bod.

20-11-2015
Marten Jan heeft een uitstekende brief opgesteld voor de staatssecretaris waarin duidelijk wordt wat onze zorgen op dit moment nog zijn: begeleiding van pleeggezinnen, begeleiding van bezoeken aan ouders/biologisch systeem, verlengde pleegzorg 18-jarigen, minimaal aantal pleegzorgplaatsingen in 2015, zorgen rondom contracten 2016 e.v., contacten met het ministerie en de landelijke campagne werving pleegouders.
Er wordt unaniem besloten om van het PPA een stichting te maken. De enige beweegreden hiervoor is het mogelijk maken van de beschikbaarheid van financiële middelen. Wij zijn geenszins van plan de werking van het PPA te veranderen of te stroomlijnen door middel van deze officiële titel.

26-10-2015
Er wordt gesproken over de volgende thema-avond welke op 18 januari 2016 in Silvolde gehouden zal worden. Ook is er nog geen duidelijkheid over het overgaan naar een stichting of niet.
We komen tot het besluit om een officiële website voor het platform op te starten zodat onze vindbaarheid groter wordt.

29-09-2015
De thema-avond in het kader van 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen' is zeer geslaagd.

17-09-2015
De beleidsmedewerker van de gemeente Doetinchem heeft aangegeven dat zolang wij ‘niets’ zijn (geen officiële status hebben), er ook financieel niets mogelijk is. We gaan onderzoeken of het PPA een stichting of vereniging moet/kan worden.

24-08-2015
Het PPA is benaderd door het NVP om samen te kijken naar het thema netwerken van pleegouders, hiervoor wordt een afspraak voor 22 september gemaakt. De financiën van het platform zijn begroot en we willen kijken of de 8 Achterhoekse gemeentes bereid zijn om ons hiermee te helpen.

30-06-2015
De thema-avond in Berkelland gaat over ‘Wennen in een pleeggezin’.

11-06-2015
Deze dag waren afdelingshoofden jeugdbeleid van de Achterhoekse Gemeentes aanwezig. Mevrouw Butter zit de vergadering voor en deze staat geheel in het teken van pleegzorg. Jan en Marten Jan hebben duidelijk kunnen maken waar het PPA de problemen zien, zoals bij de 18+ pleegzorg en de bijzondere kosten.

9-06-2015
De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is een feit. Vanuit de gemeente Doetinchem is er een klankbordgroep opgesteld met daarin een variëteit aan ouders; PGB-ouders, iemand uit de cliëntenraad van Lindenhout, uit de cliëntenraad van MEE, een gezinshuisouder en de woordvoerders van het PPA. Vanuit de gemeente zijn wethouder jeugdzaken mevrouw van der Meijs, en de beleidsmedewerkers jeugdzaken mevrouw Butter en mevrouw Ortsen aanwezig. Alles wat besproken wordt blijft in principe tussen 4 muren.

19-05-2015
De eerste thema-avond gaat over Internetgebruik en Social Media en wordt in Aalten gehouden.

28-03-2015
Tijdens de workshop van Family factory is een behoorlijk concreet plan opgesteld voor de ouderbijeenkomsten. We zijn tot de conclusie gekomen dat we ‘klein’ gaan beginnen met 2 bijeenkomsten in de gemeente Aalten en Berkelland en vandaar uit hopen we verder uit te kunnen breiden.

19-03-2015
Het dossier wordt door Jan, Adèle, Marten Jan en Elizabeth overhandigd aan staatsecretaris van Rijn.

11-02-2015
John Goessens van Lindenhout schuift aan om het geanonimiseerde dossier van hetzelfde pleegkind te overhandigen. Hiermee zijn alle documenten bij elkaar en gaat Jan contact opnemen met het ministerie om een afspraak te maken om deze map, samen met Marten Jan, af te geven.

Ooit is er sprake geweest van een Buddyproject bij Lindenhout, de insteek was dat ervaren pleegouders gekoppeld worden aan beginnende pleegouders. Deze beginnende pleegouders kunnen dan, als zij daar behoefte aan hebben, terugvallen op de ervaren pleegouders voor raad en daad.
En dat is wat het PPA ook zou willen. Er zijn voor andere pleegouders en helpen waar mogelijk.

In de gemeentes Winterswijk, Aalten en Oost Gelre wordt het opstarten oudercontactgroepen gestimuleerd en wij denken er aan om dit in alle 8 Achterhoekse gemeentes te gaan doen. Hoe we dit het beste op kunnen gaan pakken hopen we te horen op de training van de Family Factory (Hoe zet ik oudergroepen op en hoe zorg ik dat die blijft) die ons door de gemeentes Winterswijk, Aalten en Oost Gelre is aangeboden.