donderdag 2 februari 2023

Gebeurtenissen in 2016

27-10-2016
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek (PPA) ontvangt Ria Korevaar, beleidsadviseur bij het ministerie van VWS, waar pleegzorg onder valt.
Mevrouw Korevaar heeft rechtstreeks contact met staatssecretaris van Rijn en is getriggerd door de contacten die het Platform eerder met het ministerie heeft gehad. Zij wil graag weten hoe het is om pleegouder te zijn, welke mooie ervaringen er opgedaan worden, maar ook de dingen waar pleegouders tegenaan lopen.

4-10-2016
In de gemeente Apeldoorn is een bijeenkomst voor pleeg/gezinshuis/steunouders. De gemeente is groot voorstander van het opzetten van oudernetwerken en heeft het PPA gevraagd te vertellen hoe ons netwerk in de Achterhoek werkt.

29-09-2016
De eerste informatie-avond voor wijkteams is in de gemeente Berkelland. Aan ongeveer 20 mensen van de 'voormekaar' teams, 2 consulenten Jeugdzorg en de betreffende wethouder mochten wij over pleegzorg vertellen. De avond was zeer interactief en verliep heel prettig.

20-09-2016
Tijdens de thema-avond in Oost Gelre komen 3 meiden vertellen hoe zij het krijgen van pleegbroertjes en -zusjes hebben ervaren. Zij hebben ons een aantal mooie tips meegegeven.

26-07-2016
Elizabeth, Ingrid en Tanja hebben meegewerkt aan een interview voor een special-krant in de gemeente Winterswijk die eind september huis-aan-huis zal verschijnen! En dit is het geworden... De kracht van Winterswijk, is de kracht van mensen.

22-06-2016
Marten Jan heeft namens het Platform meegewerkt aan een workshop van de Family Factory tijdens het Kennisfestival in Ulft.

14-06-2016
De thema-avond verloopt anders dan gepland...

06-06-2016
Elizabeth en Tanja hebben een avond over cliëntenparticipatie in de gemeente Aalten bijgewoond. Het was bijzonder te horen welke positieve ontwikkelingen er in de preventieve fase van de problemen rondom de jeugd gaande zijn. Wij konden helaas niet delen in deze positiviteit, maar hopen dat de gemeente (niet alleen Aalten) inziet was pleegouders nodig hebben.

01-06-2016
Marten Jan en Tanja zijn in gesprek gegaan met Frank en Rosemarie van de Family Factory. Zij gaan op 22 juni in Ulft een workshop geven over het opzetten van oudercontactgroepen en hebben ons gevraagd hier een bijdrage aan te leveren.

18-05-2016
Marten Jan en Tanja hebben een kennismakingsgesprek gehad met Dhr. van der Loo, directeur van de NVP. Samen hebben we bekeken op welke vlakken we elkaar kunnen versterken en ondersteunen.
's Avonds wordt de thema-avond van 14 juni voorbereid.

11-05-2016
De akte voor de oprichting van Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek wordt getekend.

22-03-2016
De thema-avond in Winterswijk gaat over Omgaan met getraumatiseerde kinderen

16-03-2016
De notaris is een zeer schappelijke en meedenkende man, diverse zaken zijn besproken en genoteerd en binnen twee weken ontvangen wij een concept Statuten.

Naar aanleiding van de uitnodiging voor de thema-avond van 22 maart is ons de vraag gesteld of het PPA een info-avond zou kunnen houden voor de diverse wijkteams in de Achterhoek. Wij willen hier zeker wat mee doen.

08-02-2016
Het bestuur van het PPA is geschrokken van de reacties van een aantal aspirant pleegouders die zijn afgehaakt voor het pleegouderschap door de voorwaarden die door Lindenhout op de informatieavonden zijn vertelt. Graag willen wij zelf horen of deze informatie juist is, of dat deze aspirant pleegouders de informatie verkeerd geïnterpreteerd hebben. Daarnaast denken wij dat het in het belang van het PPA, maar zeker ook van de aspirant pleegouders, is om ons voor te stellen op de informatieavonden

Gezamenlijk zijn de 'voorbeeld statuten' doorgenomen. De aangepaste versie wordt samen met dit verslag gemaild. Woensdag 16 maart om 9.00 uur worden we bij de notaris verwacht.

18-01-2016
De thema-avond in Oude IJsselstreek is ditmaal Het Grote Pleegzorg Gesprekspel