donderdag 2 februari 2023

29 september: Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Uitnodiging (Gemeente Bronckhorst)
Veel pleegkinderen hebben geleefd onder traumatische omstandigheden voordat zij uithuis geplaatst werden, maar ook de uithuisplaatsing op zich kan als trauma ervaren worden, net als het verhuizen van pleeggezin naar pleeggezin. Hebben jullie een getraumatiseerd kind in huis of wil je hier meer over weten?

De thema-avond van 29 september is bedoeld om meer kennis en vaardigheden aan te bieden over de effecten van trauma’s en hoe wij als pleegouders gepast kunnen reageren op gedragsmatige en emotionele uitdagingen van getraumatiseerde kinderen en tieners.
Wilma Koopman zal de thema-avond verzorgen. Zij heeft als pleeggezinbegeleidster een training gevolgd bij Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs, een landelijk werkende organisatie waar kinderen met complex trauma en hun gezinnen worden behandeld. Zij wil ons graag op deze avond 'meenemen' in de materie zodat wij aan het eind van de avond als het ware door een 'traumabril' naar gedrag van een (pleeg)kind kunt kijken.

De avond zelf...
Marten Jan opende de bijeenkomst en hij noemde dat er behoorlijk wat wijzigingen te merken zijn naar aanleiding van de Transitie Jeugdzorg, waaronder de financien (die nu door de gemeentes worden beheerd en een stuk minder zijn dan voorheen), de verminderde bereikbaarheid van diverse organisaties en dat de begeleiding van pleeggezinnen minder tijd/aandacht krijgt.
Daarnaast wist Marten Jan te melden dat de beleidsmedewerkers van de 8 Achterhoekse Gemeentes open staan voor gesprekken met ons en dat één van de punten die we bespreekbaar maken de zorgen zijn om de pleegkinderen die binnenkort 18 jaar worden. Zij vallen niet meer onder de Jeugdwet, dus is er geen financiering meer aanwezig. De gemeentes hebben aangegeven alle 8 op één lijn te willen komen en dat er gezocht gaat worden naar een goede oplossing.
Mocht één van jullie tegen problemen aanlopen, horen wij dit graag en zullen we ons er voor inzetten om antwoorden helder te krijgen.

Vervolgens is Wilma Koopman begonnen met het thema. Zij nam ons mee in de wereld van de getraumatiseerde kinderen. Waar komen deze trauma's vandaan, hoe kunnen we ze herkennen en hoe kunnen we er mee omgaan?
Wilma heeft hier een mooie PowerPoint van gemaakt welke we op verzoek kunnen toesturen.
In deze PowerPoint verwijst Wilma naar een artikel uit de 'Mobiel'. Wisten jullie al dat je deze (in ieder geval als je pleeggezin bij Lindenhout bent) gratis kunt ontvangen? Mocht dat op dit moment nog niet zo zijn, meldt dat dan bij je pleegzorgwerker!