donderdag 2 februari 2023

30 juni: Wennen in een pleeggezin

Uitnodiging: Gemeente Berkelland
Alle pleegouders krijgen hiermee te maken: er wordt een kind in jouw gezin geplaatst en dit doet iets met jou, je gezin, én met het kind.
Welke gevoelens komen er bij jou naar boven en had je dat verwacht? Hoe reageren je kinderen en op welke manier kun je ze begeleiden? Wat laat het pleegkind zien? De eerste tijd, maar ook na een aantal maanden? Welk gedrag kan waar vandaan komen?
Deze thema-avond is interactief: wij zouden het op prijs stellen als jullie van te voren vragen in zouden sturen waar de spreker op kan inhaken.

De avond zelf...
Tegen 19.45 uur waren de meeste mensen die zich aangemeld hadden aanwezig en is Jan Jeursen begonnen met het openen van de avond.
Als eerste vertelde hij over de algemene ontwikkelingen van het PPA; onlangs zijn Jan en Marten Jan bij een klankbordgroep van de gemeente Doetinchem aanwezig geweest om mee te denken over de problemen die de transitie met zich mee heeft gebracht. Deze avond was helaas niet wat zij er van verwacht hadden, zij hopen de volgende keer meer input te kunnen geven en minder op persoonlijke verhalen te blijven hangen. Twee dagen later zijn Jan en Marten Jan bij een overleg geweest met de beleidsmedewerkers van de 8 Achterhoekse gemeentes aangaande de pleegzorg. Deze middag is als zeer positief ervaren en er zullen nog meer uitnodigingen volgen.

Als tweede heeft Jan het thema 'wennen in een pleeggezin' ingeleid door zelf wat te vertellen over hoe hij het in zijn kindertijd heeft ervaren om steeds weer naar een andere plek te verhuizen, om elke keer te moeten aftasten hoe het gezin waar hij terecht was gekomen zou functioneren. Daarna zijn we in twee groepen verder gegaan met het delen van onze ervaringen aan de hand van een 6-tal vragen:

  • hoe bereid je je op een plaatsing voor?
  • wat kun je verwachten?
  • wat vertel je je eigen kinderen?
  • hoe ga je om met de verschuiving van "plaats" in het gezin. (ineens niet meer de oudste/jongste)
  • hoe ga je (neutraal) om met de ouders/familie van je pleegkind
  • wat vertel je wel aan je pleegkind en wat niet. Hoe ver gaat eerlijkheid/ bescherming

Op geen enkele vraag is een pasklaar antwoord, maar door hierover met elkaar te praten worden allerlei mogelijkheden belicht. Iedereen heeft de avond als positief ervaren, maar in de evaluatieformulieren kwam een aantal keer terug dat men graag een grotere groep aanwezigen zou hebben gehad. En daar sluiten wij ons bij aan!