donderdag 2 februari 2023

18 januari: Het Grote Pleegzorg Gesprekspel

Uitnodiging (Gemeente Oude IJsselstreek)
Wanneer twee pleegouders elkaar ontmoeten is er gespreksstof voor drie. Elke dag beleef je wel dingen die het vertellen meer dan waard zijn. Veel zaken kun je delen met familie, vrienden en kennissen, maar niet alles… Op deze avond is er de gelegenheid om andere pleegouders te ontmoeten en uit te wisselen hoe zij pleegzorg ervaren, wat zij tegenkomen en wat dit met hen doet.
Omdat de verhalen zo persoonlijk zijn, wordt de zaal opgedeeld in groepjes van ca. 4 personen. Daardoor is het voor velen makkelijker om te praten, maar zeker ook om actief te luisteren. Het spel is verdeeld in vragenrondes met 6 verschillende uitgangspunten;

  • Jij en je pleeggezin
  • De pleegkinderen
  • Hoe het gaat
  • Hulp van buiten
  • Tegenwind
  • Wat pleegzorg met je doet

De avond zelf...
Marten Jan heette iedereen welkom en heeft één en ander over het platform vertelt, waarna de avond echt van start ging. Ditmaal was er geen spreker aanwezig, maar werd de avond volgepraat door ons, de pleegouders. Bij binnenkomst heeft iedereen een kaartje met een aparte kleur gekregen, zodat de zaal goed gemengd uiteen ging in groepjes van 3 of 4 personen. Op de tafels lagen stapeltjes met kaarten, genummerd van 1 tot en met 6. Met behulp van een dobbelsteen werd de categorie gekozen, een vraag van de stapel gepakt en iemand uitgekozen om deze vraag aan te stellen.
Het was de bedoeling dat alleen de ontvanger van de vraag deze zou beantwoorden en dat de anderen aan de tafel eventuele extra, verdiepende, vragen mochten stellen. Hierdoor werd het luisteren naar elkaar ook goed gestimuleerd en kwam ook iedereen aan het woord.

De tijd vloog om en tegen 21.45 uur werden de gesprekken beeindigd, de tafels bij elkaar geschoven en de gesprekken geevalueerd. Iedereen vond dit een positieve avond, zeker voor herhaling vatbaar. Er was veel her- en erkenning, we begrepen elkaar en er zijn diverse tips uitgewisseld. Wel kwam de vraag of de volgende avonden iets later zouden kunnen beginnen, 19.30 uur is toch wat aan de vroege kant.
Ook werd aangegeven dat dit soort avonden vaker in de winterse maanden bezocht zullen worden, dan in de zomer. Wij nemen dit natuurlijk mee in de planning van de komende tijd.
Een aantal pleegouders gaf aan dat zij niet via hun pleegzorgwerker/instantie de uitnodiging voor deze avond hebben ontvangen, maar óf via onze mail, of via de media. Marten Jan heeft hierop aangegeven dat wij wel de pleegzorginstanties aanschrijven, maar dat er verder geen controle is of de berichten daadwerkelijk bij de Achterhoekse pleegouders terecht komen. Hier hebben wij helaas geen invloed op.