donderdag 2 februari 2023

20 september: 'Eigen' kinderen in het pleeggezin

Uitnodiging (gemeente Oost Gelre)
Dinsdag 20 september organiseert het Platform Pleeggezinnen Achterhoek een avond voor pleegouders met het thema: ‘Eigen kinderen in het pleeggezin’. Veel pleegouders hebben naast hun pleegkinderen ook biologische kinderen. Wij willen graag zichtbaar maken hoe het voor hen is om pleegkinderen in huis te hebben.

De beslissing om pleeggezin te worden wordt normaal gesproken door de ouder(s) in samenspraak met de eventuele kinderen gemaakt. Ondanks de voorbereidende cursus die door de pleegzorgorganisatie wordt gegeven is het lastig precies voor te stellen wat het pleegouderschap inhoudt en welke impact het op je (gezins)leven heeft. Laat staan wat het voor de biologische kinderen van het gezin betekent. Ineens zijn ze niet meer de enige, oudste of jongste en verandert hun positie in het gezin. Maar ook komen alle pleegkinderen met een rugzakje waardoor ze extra aandacht nodig hebben. Wat doet dat met het kind dat al in het gezin aanwezig was?
En dan zijn er nog de bezoeken met of aan de (biologische) ouders waar rekening mee gehouden moet worden. Het kan zijn dat het gedrag van het pleegkind rond die tijd anders is, maar wat ook zeker voorkomt, is dat het pleegkind cadeautjes en/of lekkers krijgt van zijn ouders en het ‘eigen’ kind niet.
Tijdens deze thema-avond wordt door een aantal ervaringsdeskundigen vertelt hoe de biologische kinderen het ‘pleeggezin zijn’ (kunnen) ervaren. Waar kunnen pleegouders op letten en wat kunnen zij doen om het voor iedereen makkelijker te maken?

De avond zelf...
Er was een grote opkomst, waar wij erg blij mee waren. Na de inleidende woorden van Marten Jan gaf hij het stokje over aan Carlijn en Marinke, beide biologische (volwassen) kinderen uit een pleeggezin. De meiden vertelden hoe zij het 'pleeggezin zijn' hebben ervaren, wat zij belangrijk vonden en welke tips zij ons mee wilden geven:

  • geef de kinderen een stem in het al dan niet opnemen (of verlengen van een plaatsing) van een pleegkind
  • geef je (biologische) kinderen ook een rol/taak. Kunnen soms heel kleine en simpele dingen zijn. Huis laten zien, naar de speeltuin gaan, plek waar de schoenen worden neergezet etc..)
  • wees open in het contact met elkaar (je mag alles zeggen, vragen en denken)
  • emoties horen erbij; ook van de ouders
  • zorg voor een-op-een tijd met de kinderen (tijdens een bezoek- of therapiemoment kun je samen met één kind de tijd waardevol opvullen)
Tussendoor was er de mogelijkheid om vragen te stellen en zo weer een nieuw onderwerp aan te kaarten.

Na een korte pauze voor een drankje gaf Marten Jan het woord aan Jip. Zij had een brief geschreven aan haar 3 pleegbroertjes/zusjes en heeft deze voorgelezen. Heel duidelijk te horen was dat Jip op hen allemaal erg trots is.

Tijdens de afsluiting heeft Marten Jan nog kort vertelt over de informatie-avond die het PPA binnenkort gaat houden bij de wijkteams van de diverse gemeentes en wist hij te melden dat Ria Korevaar, medewerkster van het ministerie van VWS, op 20 oktober in de Achterhoek zal komen om in gesprek te gaan met pleegouders.