donderdag 2 februari 2023

22 maart: Omgaan met getraumatiseerde kinderen

Uitnodiging (Gemeente Winterswijk)
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek organiseert op 22 maart een vervolg op het thema van 29 september 2015. Die avond heeft Wilma Koopman in de gemeente Bronkhorst pleegouders voorzien van informatie rondom kinderen met een trauma. Waardoor ontstaat een trauma? Welke delen van de hersenen worden hierdoor geprikkeld? Hoe uit een kind zich na het oplopen van een trauma? Welke signalen zendt het dan uit? Enzovoort...

Wilma gaat hier 22 maart in Winterswijk op door. Nu gaan we echter bekijken op welke manier pleegouders om kunnen gaan met getraumatiseerde kinderen. Deze kinderen reageren vaak anders dan niet-getraumatiseerde kinderen, maar er vinden ook leeftijdsgebonden processen plaats. Denk hierbij aan de peuterpubertijd, maar ook aan de gewone pubertijd. Wat hoort dan bij het trauma en wat hoort bij de normale ontwikkeling? Vaak is die scheiding niet duidelijk.
Tijdens deze thema-avond wordt er gekeken op welke wijze deze kinderen het beste benaderd kunnen worden. Wat moet je als pleegouders weten om te zorgen dat dit gedrag niet erger wordt. Maar ook: hoe kun je er voor zorgen dat jijzelf en de rest van je gezin niet gebukt gaat onder het trauma van je pleegkind?

De avond zelf...
Om 20.00 uur hadden zich 21 pleegouders gemeld in het gemeentekantoor van Winterswijk. Marten Jan opende de avond en gaf vervolgens het woord aan Wilma Koopman.

Wilma heeft samen met de aanwezigen teruggeblikt op de thema-avond van 29 september 2015. En voor degenen die toen niet aanwezig waren maakte ze op deze manier helder wat een trauma is en hoe deze veroorzaakt kan worden:

  • bedreiging van het leven van het kind of iemand die belangrijk is voor het kind
  • het kind ervaart een overweldigend gevoel van angst, hulpeloosheid en onmacht
  • het kind heeft intense fysieke effecten

Vervolgens hebben we samen gekeken wat wij als pleegouders kunnen doen om het leven van/met een kind met een trauma soepeler te laten verlopen. Tevens heeft Wilma een aantal fragmenten uit het tv-programma ‘De wandeling’ van de KRO van 23 januari 2016 laten zien.

De powerpoint van Wilma, samen met een aantal toevoegingen die tijdens deze avond ter sprake kwamen kunnen op verzoek toegestuurd worden.