donderdag 2 februari 2023

6 februari: Het Grote Pleegzorg Gesprekspel, versie 2

Uitnodiging (gemeente Montferland)
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek organiseert voor de achtste maal een avond in één van de Achterhoekse Gemeentes. Op 6 februari is de gemeente Montferland als laatste gemeente aan de beurt.
Wanneer twee pleegouders elkaar ontmoeten is er gespreksstof voor drie. Elke dag beleef je wel dingen die het vertellen meer dan waard zijn. Veel zaken kun je delen met familie, vrienden en kennissen, maar niet alles… Op deze avond is er de gelegenheid om andere pleegouders te ontmoeten en uit te wisselen hoe zij pleegzorg ervaren, wat zij tegenkomen en wat dit met hen doet.
Omdat de verhalen zo persoonlijk zijn, wordt de zaal opgedeeld in groepjes van ca. 4 personen. Daardoor is het voor velen makkelijker om te praten, maar zeker ook om actief te luisteren. Het spel is verdeeld in vragenrondes met 6 verschillende uitgangspunten;

  • Verlangen – Over dromen en idealen
  • Vermaken – Over plezier en leuke momenten
  • Verbinden – Over communicatie in je pleeggezin
  • Veranderen – Over doelen stellen en groeien
  • Verbijten – Over moeilijke pleegzorgmomenten
  • Vergeten – Over bijzondere herinneringen

Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek wil, naast de reeds actieve pleegouders, ook aspirant pleegouders uitnodigen. Zij kunnen met een ervaren pleegouder dit spel spelen en zo duidelijk maken wat zij van pleegzorg verwachten en een idee krijgen wat pleegzorg inhoudt.

De avond zelf...
We mochten ongeveer 20 collega-pleegouders welkom heten in Westendorp, want de gemeente Montferland kon ons helaas niet in ons verzoek tegemoet komen.
Tanja opende de avond door te vertellen over de uitnodiging van het ministerie van WVS om mee te praten over pleegzorgzaken voor heel Nederland. Dat gesprek vond donderdag 9 februari plaats; een samenvatting hiervan zullen wij zeker weer communiceren!
Vrijwel gelijkertijd heeft het PPA een uitnodiging ontvangen om mee te praten in de werkgroep Ondersteuning Pleegzorg op initiatief van de beleidsmedewerkers van de 8 Achterhoekse gemeenten. Dit overleg gaat op 20 februari plaatsvinden. Mocht iemand nog onderwerpen hebben die zij graag aangekaart zien, laat ons dat dan weten!

Het grote gesprekspel werd ook ditmaal goed ontvangen door de aanwezigen. Verschillende onderwerpen zijn ter sprake gekomen en veel dingen waren herkenbaar. Zo nu en dan werden er tips uitgewisseld en contacten gelegd. Het was een mooie avond.