zondag 1 oktober 2023

24 september: Diverse therapievormen

Uitnodiging (gemeente Berkelland)
Alle pleegkinderen komen met een, soms flink gevulde, rugzak in het pleeggezin. Voor een aantal kinderen zou het fijn zijn om gespecialiseerde therapie te kunnen volgen.
Er zijn veel soorten therapieën, de bekendste zijn gesprekken en speltherapie, maar er is nog veel meer mogelijk. Tijdens deze thema-avond zullen een drietal verschillende therapieën worden besproken.

Regine Grimm en Alice Heintzbergen
Verzorgen therapie met hulphonden.
Wanneer een hond vriendelijk en vrolijk is en respect toont door te doen wat je vraagt, krijg jij een goed gevoel. Je gaat de hond complimenten geven, belonen, aanhalen en samen spelen waardoor het positieve gedrag van de hond versterkt. Dat is goed voor je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Hierdoor gaat het kind nieuwe mogelijkheden zien en deze toepassen in het dagelijkse leven. Het kind leert contact te maken en rekening te houden met anderen. Het zelfvertrouwen groeit als het kind goede keuzes heeft gemaakt en als dingen lukken.

In deze therapie en coaching gaat het niet om gesprekken voeren, maar om dingen ‘doen’. Het kind gaat met de trainer en de hond aan het werk. De trainer helpt het kind het gedrag van de hond en zichzelf beter te begrijpen.
Het kind leert:

  • kijken naar de hond en leert begrijpen wat het dier wil zeggen.
  • rustig en duidelijk te zijn naar de hond en zichzelf te laten zien.
  • keuzes maken en deze uit te voeren.
  • nadenken over mogelijkheden de hond iets nieuws te laten doen.
Het kind heeft plezier in het samenwerken met de hond.

Uschi Koster
Kan haar patiënten behandelen door middel van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit is de eerst aangewezen methode bij de behandeling van PTSS (posttraumatische stressstoornis).

De methode komt in het kort hier op neer: terwijl iemand zelf traumatische beelden voor zich haalt wordt werkgeheugenbelasting/afleiding aangeboden. Daarmee wordt de lading van deze beelden minder, kunnen nachtmerries afnemen en wordt je ook overdag minder overvallen door de herinneringen. Dat heeft positief effect op je slaap en stemming.
EMDR kan snel werken wanneer er een onbelaste voorgeschiedenis en een eenmalig traumatische gebeurtenis is. Bij pleegkinderen ziet die voorgeschiedenis er vaak anders uit; er is sprake van meerdere traumatische gebeurtenissen en gemis. Je kunt je voorstellen dat er dan meer nodig is waarbij de EMDR is ingebed in langere behandeling, zoals CGT (Cognitieve gedragstherapie).
Deze avond komt aan bod hoe EMDR wordt uitgevoerd, en wat je er wel en niet van kunt verwachten.

Chantal de Vries
Geeft therapie met paarden. Paarden zijn sociale dieren die in een kudde leven. Paarden hebben, net als mensen, hun eigen persoonlijkheid en rol in de kudde. Om in de natuur te kunnen overleven vangen ze de kleinste signalen uit hun omgeving op. Paarden leven in het hier en nu en oordelen niet. Het zijn dynamische en krachtige, levende wezens. Ze kunnen mensen innerlijk diep raken, maar ook intimideren door hun kracht en grootte. Bij het coachen met behulp van paarden maak je gebruik van al deze eigenschappen.

Coaching met paarden is praktijkgericht, “geen woorden maar paarden”. Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren. Waarbij de paarden directe en eerlijke feedback geven op gedrag van het kind. Er kan onder andere gewerkt worden aan de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden, het omgaan met emoties, het aangeven van grenzen, samenwerken en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen.

24 september 2018
van 20.00 uur - 22.00 uur
Gemeente Berkelland