zaterdag 2 december 2023

21 mei: Het 'vlaggensysteem'; beoordeling van seksueel gedrag

Uitnodiging (gemeente Oost Gelre):
Tijdens de thema-avond op 21 mei in Lichtenvoorde wordt een interactieve workshop gehouden middels het Vlaggensysteem waarmee seksueel gedrag adequaat beoordeeld kan worden, bespreekbaar kan worden gemaakt en ons leert gepast te reageren, waardoor grensoverschrijdend gedrag teruggedrongen en zelfs voorkomen kan worden.

Tijdens de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar kunnen we verschillende dilemma’s tegenkomen. Kinderen met een rugzak vol ervaringen van een ander thuis kunnen ons voor nog meer verrassingen zetten. Want wat zij elders geleerd of gezien hebben hoeft niet aan onze maatstaven te voldoen. Maar komen onze ideeën overeen met dat wat over het algemeen als ‘goed’ gezien wordt, of zijn we preutser dan we denken?

Het vlaggensysteem, dat is ontwikkeld door Sensoa en Movisie, kan handvatten aanreiken om antwoord te geven op de vraag wanneer iets normaal of gezond seksueel gedrag is. En mocht het grensoverschrijdend gedrag zijn, hoe kunnen we daar het best op reageren? Maar ook: waar moeten we naar kijken of rekening mee houden en hoe gaan we het gesprek rondom seksualiteit (op pedagogische wijze) aan?

De workshop wordt verzorgd door Macy Buiting, Roos Geurts en Anneke Spanjer, drie jonge sociaal pedagogische hulpverleners.

Thema-avond ’Het vlaggensysteem; beoordeling van seksueel gedrag’
21 mei 2019
van 20.00 - 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
Lichtenvoorde (adres volgt na opgave)