zondag 1 augustus 2021

20-02-2018

Cursus 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen' gaat van start!

Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek organiseert, in samenwerking met de pleegzorgorganisaties, een cursus ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen’.

Wat houdt de cursus in?
Veel van de kinderen die in hun vroege kinderjaren herhaaldelijk zijn blootgesteld aan traumatische ervaringen worden uithuisgeplaatst. De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Een getraumatiseerd kind kan na de uithuisplaatsing op een veilige plek gaan wonen, maar zich nog heel lang niet veilig voelen.

Deze training geeft pleegouders meer begrip van de invloed van traumatisering op de ontwikkeling van een kind. Het helpt ze beter te begrijpen waarom een kind doet zoals hij doet. Daardoor zijn ze beter voorbereid op het helpen van het kind bij het omgaan met de gevolgen van trauma. Zo kunnen ze meer doen aan het herstel van een kind en raken ze minder snel uitgeput.

Tijdens de training leren ouders beter te communiceren met het kind, leren ze vaardigheden en technieken om het gedrag en de opvattingen van het kind te veranderen en leren ze manieren om de stress van het opvoeden van een getraumatiseerd kind te verminderen.

Het handboek
De training bestaat uit acht modules en wordt gegeven aan de hand van het boek ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders’. Dit boek bevat werkbladen om deelnemers te helpen nieuwe inzichten concreet te maken voor hun eigen situatie. In de herziene versie is het aantal theoretische dia’s beperkt en is meer aandacht voor het toepassen van de kennis en vaardigheden in de praktijk, vooral over helpen bij het omgaan met emoties en gedrag. Tot slot zijn er nieuwe bronnen toegevoegd waar deelnemers meer kunnen zien en lezen over diverse onderwerpen uit de training.
De trainster zorgt voor kopieën van de werkbladen en per pleeggezin wordt er een boek door het PPA ter beschikking gesteld.

Reacties van de cursisten:

 • Ik vond de cursus "Zorgen voor kinderen met een trauma" erg leerzaam. Naast dat het een hele fijne groep was, waren diegene die de cursus gaven ook super! Ik heb er erg veel van opgestoken en jullie ervaringen erg gewaardeerd.
 • Ik vond de cursus erg interessant en veel onderwerpen waren erg herkenbaar. De trainers konden de onderwerpen op een duidelijke manier uitleggen en verwoorden en er werd veel gebruik gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. Dit vond ik persoonlijk heel prettig. Ook was er genoeg ruimte voor eigen inbreng en werd ieders verhaal gerespecteerd.
  Ik ben blij met het werkboek dat we hebben gekregen, hier kan ik nog vaak in teruglezen als ik een bepaalde situatie tegenkom. Een fijn handvat!
 • Ik heb er heel veel aan deze cursus gehad en soms, kan ik mijn pleegzoon begrijpen in wat zijn trauma’s vandaan komen. Waar de onthechting vandaan komt. Wat fijnste was, was de herkennng. Dat het niet vreemd is wat er bij jou gebeurd. Hamsteren, alles weg stoppen, noem maar op. Wat ook fijn was dat het ook nog veel heviger kan zijn dan bij ons.
 • De cursus heeft voor mij opgeleverd dat onze pleegdochter nu aangemeld gaat worden bij Intermetzo voor diagnostiek en behandeling vanwege complex trauma in de voorgeschiedenis. Er was veel herkenning en erkenning gedurende de behandeling van alle hoofdstukken. Ook is het fijn om weer dingen te horen die je eigenlijk wel wist, maar die nu weer even benadrukt werden. Ons geluk was ook dat onze pleegzorgwerker dezelfde cursus heeft gevolgd.
 • Naast uiteraard de nodige horizonverbreding, heeft de training mij met name het één en ander als ‘pleitbezorger voor onze pleegdochters’ gebracht. Om als hun ambassadeur in de communicatie met jeugdzorgwerkers onbetwistbaar over te kunnen brengen waar deze kinderen in hun pleegzorgplaatsing staan en wat voor hen nodig is om zich verder zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.
  Het gebruik van ‘vaktaal’ werkt helpend in het contact tussen jeugdhulpverlening en ons als pleegouders, lijkt ons een soort van ‘gelijkwaardigheid’ op te leveren.

Nieuws

 • oktober 2020
 • 22-09-2020
 • 25-02-2020
 • 24-09-2019

Helaas kan de geplande thema-avond van 18 november 2020 niet doorgaan. De laatste corona-maatregelen die door de regering zijn afgekondigd zorgen ervoor dat wij kiezen voor veiligheid, duidelijkheid en zekerheid.

Read More

Om het werk als pleegouder te kunnen doen, is vitaal zijn én blijven een must. Maar geen vanzelfsprekendheid. Bovendien voer je als ouder de regie in een complex krachtenveld waar jijzelf, je partner, je eigen kinderen, de opgenomen kinderen en betrokken instanties deel van uitmaken.
Onder leiding van Cathy Ververda

Read More

Wanneer kinderen de Social Media gaan ontdekken is dat voor velen een hele fijne ontdekkingstocht, maar de risico’s worden nogal eens over het hoofd gezien. De wereld ligt voor je open en je kunt in contact komen met letterlijk alles en iedereen. Voor pleegkinderen kan het omgaan met Social Media

Read More

Op de thema-avond van 24 september wordt het onderwerp 'vergoedingen en geldzaken' behandeld. In de wet staat geregeld dat pleegouders een pleegzorgvergoeding ontvangen, maar soms worden er extra kosten gemaakt. Moet je deze dan zelf dragen, of zijn er mogelijkheden om de pleegouders te ondersteunen?

De pleegvergoeding is bedoeld voor

Read More