Links:

Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen

Pleegzorg.nl

Vertrouwenspersoon – Jeugdstem


Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP). De NVP is een landelijke organisatie. Zij helpen pleegouders om het beste voor hun pleegkind te bereiken. Ze zijn er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. Ze zijn een plaats voor pleeggezinnen, waar je gehoord en gezien wordt, waar je waardering en steun vindt en waar je je stem kan laten horen om samen de pleegzorg te verbeteren. Als je meer wilt weten neem een kijkje op de website van de NVP.


Mocht je graag de wereld van pleegzorg ontdekken en jezelf ontwikkelen als pleegouder, dan kun je ook een kijkje nemen op de website van het landelijke Platform Pleegzorg. Daar kun je ook andere pleegouders (online) ontmoeten in een besloten omgeving en er is een boekenclub. Platform Pleegzorg is een samenwerking tussen Jeugdzorg Nederland, de aangesloten pleegzorgorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).


Jeugdstem is een stichting die haar werkzaamheden in heel Nederland uitvoert. Ze bestaan sinds 1971. Voorheen onder de naam Stichting AKJ (advies klachtenbureau jeugdzorg). Jeugdstem voert het vertrouwenswerk samen uit met collega’s van een aantal Zorgbelangorganisaties. In Gelderland is dat Zorgbelang Inclusief. Als je met Jeugdzorg te maken hebt is het goed om te weten dat je altijd kunt praten met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee kinderen, jongeren, ouders of pleegouders in vertrouwen iets kunnen bespreken. Dus zonder dat een ander te horen krijgt wat er is besproken. Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt je hierbij.