Het bestuur van Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek

Voorzitter: Marco Krachten
Secretaris: Ellen Koster
Penningmeester: Hester Evers
Algemeen bestuurslid: Helma Krachten

Contactgegevens

NL34RBRB0939981025
KvK 66030927