Het bestuur van Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek

Voorzitter: Marco Krachten
Secretaris: Helma Krachten
Penningmeester: Hester Evers

Contactgegevens

NL34RBRB0939981025
KvK 66030927