Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek is sinds 2014 bezig met het verbinden van pleegouders. Eén van de activiteiten is het organiseren van thema-avonden. Deze zijn afwisselend, deskundigheidsbevorderend en interactief. De thema-avonden zijn exclusief voor pleegouders toegankelijk. Hierdoor waarborgen we het gevoel dat we allen gelijk zijn, iedereen zich veilig voelt en dat onder elkaar alles gezegd mag worden.

In het submenu vind je informatie over de diverse thema-avonden die we organiseren. Of klik hieronder op de afbeeldingen.

rechten en plichten in pleegzorg