Crisiskinderen

Crisiskinderen - Dagboek van een opvangmoeder Roos Haase

Als baby van twee uur oud werd Roos Haase pleegkind: haar moeder wilde niet voor haar zorgen. Geen seconde van haar jeugd zou ze willen overdoen, maar tegelijk wist ze al heel vroeg dat ze haar ervaringen wilde omzetten in iets positiefs. Ze besloot pleegmoeder te worden – en dat heel anders te doen dan haar eigen pleegmoeder. Samen met haar man ving Roos Haase meer dan honderd kinderen op die om allerlei redenen uit huis werden geplaatst. Ze gaven ze tijdelijk een veilige plek in hun eigen gezin. De een kort, de ander wat langer, de een nog een baby, de ander al een tiener, zonder uitzondering kinderen met een eigen, soms verschrikkelijk, verhaal. Vaak gaat het om kinderen van verslaafde, agressieve of verstandelijk beperkte ouders, soms om kinderen die zijn geboren met een verslaving of met een hersenbeschadiging door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Als geen ander weet Roos Haase hoe het erin de praktijk van de Jeugdzorg in Nederland aan toegaat. Ze weet wat goed gaat en beschrijft wat er misgaat. Maar meer nog dan dat schrijft ze met grote liefde en warmte over de kinderen zelf. Ze beschrijft de moeilijke omstandigheden en het vaak grote verdriet, maar ook de mooie momenten: als een klein handje zomaar opeens haar hand pakt, als het haar lukt met heel veel geduld het vertrouwen van een kind te winnen. ISBN 9789050189170

18x18 Pleegkinderen op de drempel

Als pleegkinderen achttien jaar zijn, worden ze voor de wet volwassen. De jeugdhulp en pleegvergoeding stoppen en er moet van alles geregeld worden. De achttiende verjaardag is daarmee een belangrijke markering in het leven van deze jongeren en een mooi moment voor een terugblik op hun leven tot dusver. In '18 x 18' komen achttien pleegkinderen aan het woord die op de drempel van de volwassenheid staan. Jongens en meisjes met verschillende ervaringen en opvattingen vertellen vrijuit over hun leven tot nu toe. Over hun vroegste jeugd, waarom ze in een pleeggezin terechtkwamen, de positieve dingen en de zaken die tegenvielen. Privé en in hun contacten met de jeugdhulp. Wat bij al deze jongeren opvalt, is hun veerkracht en hun positieve blik op de toekomst. Fotograaf Ton Hendriks portretteerde hen in hun eigen omgeving. '18 x 18' biedt een brede inkijk in het leven van pleegkinderen en is een boeiende, niet te missen bron van informatie voor mede pleegkinderen, huidige en toekomstige pleegouders en iedereen die zich professioneel of vrijwillig bezighoudt met pleeggezinnen. Met een inleiding van Joris Linssen. Meerdere schrijvers: Femmie Juffer, Lindy Popma, Monique Steenstra 18 x 18 verscheen o.a. met steun van de Stichting Kinderpostzegels ISBN 9789462261778

Dit huis is een thuis

Dit huis is een thuis - Femmie Juffer & Lindy Popma

In Nederland zijn veel multiculturele adoptie- en pleeggezinnen. Het gaat dan om gekleurde buitenlandse adoptiekinderen (bijvoorbeeld uit China of Zuid-Afrika) in een wit adoptiegezin of, bij pleegzorg, kinderen met een migratieachtergrond die vaak niet terecht kunnen in een pleeggezin of gezinshuis met dezelfde culturele achtergrond. In 'Dit huis is een thuis' wordt aan de hand van 16 interviews een stem gegeven aan gekleurde jongeren die opgroeien bij witte adoptie- of pleegouders en zo samen een multicultureel adoptie- of pleeggezin vormen. Ze hebben verschillende culturele achtergronden (pleegzorg) en landen van herkomst (adoptie). In woord en beeld wordt zichtbaar gemaakt wie deze jongeren zijn en hoe zij zichzelf zien. Hoe ervaren zij hun gekleurde identiteit? In welke mate voelen ze zich verbonden met de cultuur van hun adoptie- of pleegouders en in welke mate met de cultuur van hun biologische ouders of land van herkomst? En hoe is het om met twee culturen op te groeien? Ervaren ze discriminatie, positief dan wel negatief? Femmie Juffer schreef een inhoudelijk hoofdstuk over deze onderwerpen. 'Dit huis is een thuis' is een boek voor (jongvolwassen) adoptie- en pleegkinderen, (aspirant) adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders en allen die vanwege hun studie of beroep bij adoptie of pleegzorg zijn betrokken. Het boek kan gebruikt worden bij de voorbereiding of begeleiding van adoptie- en pleegouders, maar ook in de (na/bij)scholing van adoptie- en pleegzorgwerkers, jeugdhulpprofessionals en studenten die hiervoor in opleiding zijn. Interessant boek dat een mooi inkijkje geeft in de belevingswereld van jongeren die opgroeien met verschillende culturen. Ook geschikt voor jongeren vanaf ca. 15 jaar. ISBN: 9789462263505

Een blauwe plek op je ziel

Een blauwe plek op je ziel - Frieda Flens-Meijer

Frieda Flens kijkt achterom. Ruim dertig jaar geleden kwam pleegdochter Tricia in haar gezin. In de periode daarna wordt duidelijk dat de biologische moeder van Tricia niet voor haar kan zorgen en wordt ze door haar pleeggezin geadopteerd. Wanneer Tricia twintig is, schakelen moeder en dochter het tv-programma Spoorloos in om de biologische vader van Tricia te vinden. Frieda Flens-Meijer schreef destijds een dagboek van Tricia als herinnering aan haar eerste levensjaren. Een uniek en bijzonder boek waar ook duizenden andere adoptiegezinnen houvast aan kunnen hebben. ISBN 9789052945545

Hou je van me? - Cathy Glass

Lucy was al elf jaar toen ze, na drie jaar van opvanggezin naar opvanggezin gestuurd te zijn, bij Cathy Glass terechtkwam. Lucy weigerde te eten en liep jaren achter in haar ontwikkeling. Iedereen was bang dat de schade onomkeerbaar was, maar Cathy had jarenlange ervaring met de begeleiding van mishandelde ­kinderen. Als het haar niet lukte tot Lucy door te dringen, kon niemand het... Cathy was Lucy's laatste hoop en ze zette alles op alles om haar eindelijk het liefhebbende gezin te geven dat ze zo lang had moeten missen. Dan gebeurt er iets wat haar nooit eerder is overkomen: ze verliest haar hart. Van alle kinderen die ze heeft opgevangen en verzorgd, is Lucy dat ene kind dat ze nooit meer los wil laten... Cathy is al jaren pleegmoeder en heeft de nodige ervaring opgedaan. Dan krijgt ze de situatie van de achtjarige Jodie voorgelegd, een meisje met aanzienlijke gedragsproblemen. Toch besluit Cathy haar een kans te geven en heeft het vaste plan om het meisje te helpen. Maar niets had haar kunnen voorbereiden op wat haar te wachten staat. Tijdens de eerste nacht vind ze Jodie in een plas bloed omdat ze haar eigen pols heeft doorgesneden en zo zijn er nog meer voorbeelden. Maar mettertijd verandert Jodie en komt de waarheid over haar verleden stukje bij beetje aan het licht en Cathy kan niet anders dan van haar houden. Er zijn weinig verhalen die je zo weten te raken als deze geschiedenis. Het feit dat het geen fictie is, maakt het nog aangrijpender en het verhaal gaat je niet in de koude kleren zitten. Tijdens het lezen breekt je hart in duizend stukjes om samen met Jodie langzaam weer geheeld te worden door de onverwoestbare moederliefde van Cathy. Dit is geen boek dat je voor je plezier moet lezen en alleen als je ertegen kunt om met gruwelijke details geconfronteerd te worden. De auteur weet met haar indringende schrijfstijl het onderwerp pleegzorg bij je binnen te laten komen en je aan het denken te zetten. ISBN 9789022575345

Ik noem je bij je naam

Ik noem je bij je naam - Gerde Kruiger

Ontroerende verhalen over opvoeden en loslaten van (pleeg-)kinderen. Auteur Gerda is al jaren pleegmoeder in hart en nieren. In de loop der jaren heeft zij samen met Piet, haar man, veel kinderen een thuis in haar gezin gegeven. Een liefdevol vasthouden en dan weer loslaten. Elk kind was anders en bracht zijn eigen karakter en eigenschappen en kwetsbaarheid mee. De columns van Gerda ontroeren door haar eerlijkheid en kwetsbaarheid. Ze gaan over het vallen en opstaan als (pleeg-)ouder en over de kinderen die aan hun gezin zijn toevertrouwd. ISBN 9789052945545

Ik speel dat ik je moeder ben

Ik speel dat ik je moeder ben - Willemijn van Elk

Als baby van drie weken oud kwam Eefje als pleegdochter in een gezin met twee moeders en twee oudere pleegbroers wonen. Na enkele onzekere jaren bleek zij een verstandelijke beperking te hebben. Daarnaast ontwikkelde zij in haar puberteit een gedragsstoornis, waardoor ze na ruim veertien jaar niet meer permanent in het pleeggezin kon wonen. Eefje had sporadisch contact met haar biologische moeder. Deze vrouw overleed plotseling toen Eefje dertien jaar oud was. ISBN 9789402226751

Ik word wie ik ben

Ik word wie ik ben - Ingeborg Jansen

'Het levensverhaal van een KOPP- en pleegkind. Ik Word Wie Ik Ben' is een indringend levensverhaal over de helende kracht van de waarheid die nodig is om je van je verleden los te maken. Het geeft een inkijk in het leven van een klein meisje wiens moeder borderline heeft. Ze neemt je mee haar wereld in; die van verlatingsangst en hunkering naar onvoorwaardelijke moederliefde. Ze komt in meerdere pleeggezinnen terecht en ontwikkelt een overlevingsstrategie: aanpassen, vergeten en doorgaan, in de hoop dat het gaat voelen alsof ze bij iemand hoort. Als volwassen vrouw blijft ze deze strategie toepassen en heeft ze niet in de gaten dat ze zichzelf kwijt is geraakt. Tot ze in een burn-out belandt en zich realiseert dat ze de sleutel tot herstel zelf in handen heeft. Er is ‘slechts’ moed voor nodig. Moed om de gebeurtenissen van haar jeugd te bekijken in plaats van te verstoppen. Dan kan ze eindelijk het beeld loslaten van wie ze denkt te moeten zijn. ISBN 9789090315089

In huis en hart

In huis en hart - Tim de Jong

Interviews met pleegouders. Duizenden pleeggezinnen stellen dagelijks hun huis en hart open voor een kind van een ander. Zij vormen een onmisbaar maar betrekkelijk onzichtbaar onderdeel van onze samenleving. In dit boek zijn de ervaringen opgetekend van een gevarieerde groep pleegouders. Alleenstaanden en samenwonenden met verschillende culturele achtergronden, met en zonder eigen kinderen. Mensen die een kind uit de familie- of kennissenkring opvangen en mensen die zich bij een pleegzorginstelling aanmeldden omdat zij kinderen wilden helpen die het minder getroffen hebben. Wat houdt pleegzorg in? Wat beweegt iemand om pleegouder te worden? Kan een kind zich hechten in een vreemd gezin? Hoe reageren eigen kinderen van pleegouders op de komst van een pleegbroer of -zus? Is het moeilijk als een pleegkind weer vertrekt? Over deze en andere vragen laten de geïnterviewden hun licht schijnen. Zij vertellen over de leuke en lastige kanten van pleegzorg, de dilemma’s, de teleurstellingen en de successen. Veel pleegouders zullen zich in deze verhalen herkennen. Voor aspirant-pleegouders kan dit boek helpen bij de voorbereiding op het pleegouderschap. Direct betrokkenen, zoals familie en vrienden, krijgen meer inzicht in wat er allemaal komt kijken bij pleegzorg. Voor professionals en studenten is deze bundelen een aanvulling op de vakliteratuur, doordat de praktijk hier vanuit het perspectief van pleegouders wordt belicht. Voor een breder publiek geven de portretten een inkijkje in het dagelijks leven van gewone en tegelijk bijzondere gezinnen.

Koekie en ik

Koekie & Ik - Frans Lomans

Hoe een pleegkind mijn leven veranderde. In de zomer van 2009 kwam Koekie, een Surinaamse jongen die net acht geworden was, terecht in Amsterdam Oud-Zuid bij Céline van Gennep en Frans Lomans. Koekie had al een bewogen leven achter de rug: dit was niet zijn eerste pleeggezin. Lomans, die 54 was toen Koekie in zijn leven kwam en die daarvoor geen enkele ervaring met kinderen en opvoeden had, schreef wekelijks een blog over Koekie op de site van J/M voor Ouders. Over hoe langzaam duidelijk werd wat Koekie allemaal meegemaakt had, over hoe Koekie veranderde en over hoe Koekies komst ook zijn bestaan en dat van zijn vrouw volstrekt op z'n kop zette. Het leven werd een achtbaan: van de hemel naar de hel en terug. Koekie & ik is een soms tragisch, maar vaak ook komisch verslag van de eerste jaren van Koekie bij zijn nieuwe gezin. ISBN 9789400501928 Wil je dit boek lenen? Benader dan de eigenaar via de mail!

Laat maar komen

Laat maar komen - Kim Postma en René Wokke

"Terug naar Kim en René zou voor mij ideaal zijn. Maar ik ga toch niet de plaats innemen van kinderen die in nood zijn en daar naartoe moeten voor een crisis?' (Eric-Jan). Af en toe geestig en zonder vals sentiment hebben Kim Postma en René Wokke hun ervaringen met crisisopvang van pubers in dit boek opgeschreven. Ruim tien jaar lang stelden zij hun woonschip Hendrik Jan in Amsterdam voor hen open. Het waren vaak levensbepalende ervaringen voor de jongeren, zoals ook blijkt uit hun eigen verhalen in het boek. Kim en René delen hun onzekerheden en ook hun onvermijdelijke fouten met de lezer. Maar tonen eveneens hun onvoorwaardelijke betrokkenheid bij het welzijn van de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen. Kim Postma en René Wokke (†2018) werkten ten tijde van de zorg voor de kinderen beiden fulltime. Ze schakelden na een aanvankelijke, voorzichtige keuze voor weekendpleegzorg ruim tien jaar geleden over op crisisopvang voor pubers. "Het mocht wat spannender.' Wil je dit boek lenen? Benader dan de eigenaar via de mail of mail! ISBN 9789463191340

Mamma

Mamma? - Iris de Groot

Een jeugd met een verstandelijk beperkte ouder. Opgroeien met een verstandelijk beperkte ouder: het is een controversieel onderwerp waar de afgelopen jaren veel over gezegd is. Het perspectief van het kind, niet zoals anderen denken dat het is, maar zoals het echt is, blijft daarbij echter vaak buiten beeld. Iris de Groot wil met dit werk de kinderstem in de discussie luider maken, en wat er klinkt strekt zich tot verrassende breedte uit: je schoolwerk al snel beter snappen dan je moeder. Op voedsel en een dak boven je hoofd na dingen ontberen die je toch echt nodig hebt. En de omgeving die het niet ziet of - misschien erger - maar half ziet. 'Mamma?' geeft een schrijnend overzicht van dergelijke scènes, verbonden door een ingewikkelde drie-eenheid van ergernis, gemis en liefde. Zwart wit illustraties : verhaal opgetekend in stripvorm. Aanbevolen leeftijd : 12 jaar en ouder ISBN9789082470406

Saai is het nooit

Saai is het nooit - Ellen Feller

Saai is het nooit geeft een kijkje achter de voordeur van een pleeggezin voor pubers. Auteur Ellen Feller deelt boeiende, spannende en ontroerende momenten die zij in ruim twintig jaar als pleegouder heeft ervaren. Jongeren met verschillende achtergronden, levensovertuigingen, karakters, uitdagingen en kwaliteiten een duwtje in de goede richting geven, dat is wat Ellen en haar partner Moon drijft. 'Miniverhaaltjes' wisselt ze af met praktische adviezen – concrete handvatten voor pleegouders (in spe) om hun pleegtiener zo goed mogelijk te begeleiden. Het geheel wordt aangevuld met wat in de literatuur bekend is over het succesvol opvoeden van pleegjongeren. Vier van de jongeren die bij Ellen en Moon in huis hebben gewoond, komen aan het woord over hoe zij terugkijken op vaak levensbepalende ervaringen in die periode. Het boek is bedoeld voor (potentiële) pleegouders, docenten, hulpverleners, beleidsmakers en jeugdhulpverleners. Saai is het nooit geeft een kijkje achter de voordeur van een pleeggezin voor pubers. Auteur Ellen Feller deelt boeiende, spannende en ontroerende momenten die zij in ruim twintig jaar als pleegouder heeft ervaren. Jongeren met verschillende achtergronden, levensovertuigingen, karakters, uitdagingen en kwaliteiten een duwtje in de goede richting geven, dat is wat Ellen en haar partner Moon drijft. 'Miniverhaaltjes' wisselt ze af met praktische adviezen – concrete handvatten voor pleegouders (in spe) om hun pleegtiener zo goed mogelijk te begeleiden. Het geheel wordt aangevuld met wat in de literatuur bekend is over het succesvol opvoeden van pleegjongeren. Vier van de jongeren die bij Ellen en Moon in huis hebben gewoond, komen aan het woord over hoe zij terugkijken op vaak levensbepalende ervaringen in die periode. Het boek is bedoeld voor (potentiële) pleegouders, docenten, hulpverleners, beleidsmakers en jeugdhulpverleners. ISBN 9789079603534

Voor altijd mijn kind

Voor altijd mijn kind - Nancy Leysen

Wat als het opvoeden van je kinderen je zwaar valt? Of wat als je door een zeer turbulente periode gaat waardoor je je kinderen niet de zorg kan geven die ze verdienen? Gelukkig bestaat er dan pleegzorg. Toch? Of toch niet zo gelukkig? In onze maatschappij worden de onvermijdelijke keuzes van ouders met kinderen in pleegzorg vaak bestempeld als onmenselijk. Maar wanneer we met een open geest naar de verhalen van deze ouders luisteren, blijkt niets te zijn wat het lijkt. Hoe voelen ouders zich wanneer hun kind iemand anders mama of papa noemt? Hoe zijn ze tot de beslissing gekomen om hun kind te laten opvoeden door pleegzorgers? Hoe is het om de verjaardag van je kind niet fysiek mee te kunnen vieren? Of hoe leg je je kind uit waarom het niet meer bij jou woont? Aan de hand van portretten vertelt 'Voor altijd mijn kind' het verhaal van verschillende ouders. Verhalen over verdriet, woede en teleurstelling. Verhalen van liefde, warmte en blijdschap. Maar bovenal pakkende en persoonlijke getuigenissen van ouders van kinderen in de pleegzorg die verdienen om gehoord te worden. Omdat élk verhaal telt. Ouders van kinderen in pleegzorg zijn moeilijk bereikbaar. Dit inleefboek legt deze vaak onvoldoende gekende vorm van gedeeld ouderschap bloot en zet aan het individu los te koppelen van de groep. ISBN 9789463371612

Weet ik veel - Belevenissen van een pleegmoeder

Weet ik veel - Mirjam Oldenhave

Belevenissen van een pleegmoeder. Mirjam Oldenhave, auteur van de Mees Kees-serie, geeft in 'Weet ik veel' een inkijkje in de wereld van het pleegmoederschap. Ze is pleegmoeder van de negenjarige Esi, die oorspronkelijk uit Ghana komt. Als dochter van een moeder die is opgegroeid in een pleeggezin wist Mirjam al vroeg dat ze ook pleegmoeder wilde worden. Esi blijkt een erg leuk, maar vooral ook erg eigenwijs meisje te zijn dat een plek moet vinden bij haar nieuwe ouders. In glasheldere taal neemt Oldenhave in 'Weet ik veel' de lezer mee in de wereld van pleegouders en pleegkind. Een ontroerend boek over wennen, regels, verhoudingen, onmacht en communicatie, maar vooral over liefde en plezier. 'Weet ik veel' is ontroerend als de verhalen van Annie M.G. Schmidt en helder als de columns van Martin Bril. ISBN 9789026346774 Wil je dit boek lenen? Benader dan de eigenaar via de mail!