Nieuwsbrief
Het PPA stuurt op regelmatige basis nieuwsbrieven naar alle leden. Hierin staat informatie over het PPA, over de activiteiten die we organiseren, de belangen die we behartigen en leuke andere weetjes uit pleegzorgland. Het is ook mogelijk een oproep te doen voor jezelf of je (pleeg)kind om in contact te komen met anderen. Wij zullen dit dan via onze maillijst verspreiden. Wil je lid worden en ook onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een bericht via het contactformulier


Achterhoekse gemeenten
De Achterhoekse gemeenten willen ook graag een steentje bijdragen in de contacten tussen pleegouders. Wil jij graag in contact komen met pleegouders uit jouw gemeente en heb je nog geen bericht gehad van de gemeente zelf? Dan mag je dit ons via het contactformulier laten weten.


Thema-avond

Een van de activiteiten die het PPA organiseert voor pleegouders, is het organiseren van thema-avonden. Deze zijn tot op heden afwisselend deskundigheidsbevorderend en interactief. De thema-avonden zijn exclusief voor pleegouders toegankelijk. Wil je hier meer van weten, kijk dan op deze pagina.


Pleegoudercontactgroep

Pleegoudercontactgroepen zijn kleine groepen pleegouders die het fijn vinden om informeel en persoonlijk contact te hebben met andere pleegouders. Lokaal, bij je in de buurt, om met andere pleegouders in verbinding te staan bij te kletsen, ervaringen te delen, steun te zoeken en geven, met elkaar mee te denken, van elkaar te leren en misschien ook af en toe praktisch te kunnen helpen of ondersteunen. Dat geeft ruimte en energie.

Op dit moment zijn er geen pleegoudercontactgroepen die via het PPA lopen. Mocht je hiervoor interesse hebben, maak dat dan kenbaar aan ons. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we een nieuwe groep opstarten. Ook horen we het graag, mocht een pleegouder het beheer van een contactgroep op zich willen nemen. Wij kunnen daar vanuit het PPA in ondersteunen.